CTCK hành động gì sau "lệnh cấm"

Image Description
Fstock
22 Tháng 12, 2023

Link video :  click vào đây

 

Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến thiết