Hưng phấn

Image Description
Fstock
21 Tháng 3, 2024

Những tưởng VN-INDEX có mô hình 2 đỉnh, thì giờ hoá ra lại thành 2 đáy. Dòng tiền hưng phấn đổ vào thị trường giúp VN-INDEX khẳng định sự bứt phá khỏi vùng đỉnh tháng 09/2023.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

  • Khách mời: Đỗ Bảo Ngọc, Sáng lập nền tảng hỗ trợ đầu tư FStock.
  • Host: BTV Tài Phan

Link video : click vào đây