Làm gì khi lên đỉnh

Image Description
Fstock
12 Tháng 6, 2024

VN-INDEX đã vượt đỉnh núi 1.300. Nhưng sẽ làm gì tiếp theo: Nghỉ xả hơi, hay lại leo tiếp?

  • Khách mời: Đỗ Bảo Ngọc,
  • Sáng lập FStock Host: BTV Tài Phan

Link video : Click vào đây